гр. Враца
ул. 28-ми Октомври 32
www.garant90.eu
garant90@abv.bg  092/661 545

ЗА НАС

Фирма Гарант 90-Цонев и СИЕ СД развива своята основна икономическа дейност в сферата на: инфраструктурно, високо и промишлено строителство. Поизвежда инертни материали, асфалтови смеси, бетонови изделия и абразиви за песъкостроене.
Зад гърба си компанията има натрупан над 20 годишен стаж, и е успяла да създаде екип от добри професионалисти, който изпълнява поетите поръчки с висока прецизност, в срок и с отлично качество. 

ДЕЙНОСТИ

 

Фирмата изпълнява своите дейности, разделени в три основни направления : 

Инфраструктурно строителство :
- Дружеството извършва строителство и ремонт на пътища и пътни съоръжения, улици, вертикални планировки, водопроводни и канални мрежи и съоръжения към тях.

Високо строителство :
- Компанията извършва строителство и ремонт на промишлени, жилищни и обществени сгради. 

Строително производство :
- Гарант 90-Цонев и СИЕ СД се занимава с добив и преработка на инертни материали, производство на асфалтобетонни и циментобетонни смеси, бетонови изделия и абразиви за песъкостроене.
Компанията Гарант 90 има на разположение собствена кариера за инертни материали трошачно-сортировъчни инсталации, асфалтова база и бетонов център, което осигурява конкурентоспособност, независимост на пазара и висококачествени крайни резултати на поръчките.
Фирмата има внедрена система за контрол на качеството ISO 9001:2000, което гарантира за отличното изпълнени на предлаганите услугите.
Натрупаният богат опит, изградената безупречна репутация и съвременната производствена база ни помогна да се наложим в бранша и ни дава сили и смелост да се изправим пред големите предизвикателствата на повече мащабни проекти