гр. Враца
ул. 28-ми Октомври 32
www.garant90.eu
garant90@abv.bg  092/661 545

Инфраструктурно строителство

Дружеството извършва строителство и ремонт на пътища и пътни съоръжения, улици, вертикални планировки, водопроводни и канални мрежи и съоръжения към тях.